Εγγραφή στην ΟΠΣΕ

egrafi-syllogou

Ποια Σωματεία μπορούν να γίνουν Μέλη της ΟΠΣΕ

Αρθρο 5ο, Καταστατικού ΟΠΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Π.Σ.Ε. Μέλη της ΟΠΣΕ μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο Προσφυγικά Σωματεία τα οποία υπάρχουν σήμερα, ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον , προσφύγων και των απογόνων τους, καταγομένων από ολόκληρη τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, τον Εύξεινο Πόντο, την Ιμβρο και Τένεδο, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους από την εποχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ή από την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και μετέπειτα ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεται η έδρα των σωματείων αυτών. Μέλη λοιπόν της ΟΠΣΕ μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εθνοφελή με οποιαδήποτε ονομασία πχ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, ΕΝΩΣΗ, ΕΣΤΙΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ κλπ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Σ.Ε.)

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους β) Γραπτή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις που εκδίδουν το Δ.Σ. της O.Π.Σ.Ε. και οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που προβλέπει το παρόν καταστατικό και αποστολή πρακτικού με την απόφαση εγγραφής στην Ομοσπονδία. γ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα και Κατάλογο των μελών του Δ.Σ. με τα στοιχεία επικοινωνία τους (τηλέφωνα, e-mail) Μετά την παρέλευση της θητείας των Δ.Σ. κατά την οποία έγινε η εγγραφή του σωματείου στην O.Π.Σ.Ε., υποχρεούνται αυτά να προσκομίσουν στην Ομοσπονδία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως γ) καθώς και ανά τριετία ορισμό εκπροσώπων στην ΟΠΣΕ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ δ) Αίτηση προς την Ομοσπονδία για την εγγραφή του Συλλόγου και ορισμό εκπροσώπων (τακτικό και αναπληρωματικό) ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ε)  Κατάθεση του ποσού των 60 ευρώ ( 30 για την εγγραφή και 30 για τη συνδρομή του τρέχοντος κατά την εγγραφή έτους) στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος : Τράπεζα Πειραιώς  αρ. λογ. 6390-010098-895 Για την εγγραφή του Συλλόγου και την αποστολή των δικαιολογητικών επικοινωνήστε με τον Γενικό Γραμματέα της ΟΠΣΕ Δημήτρη Παντέλα 6949150801  Για τις συνδρομές των Συλλόγων και οποιοδήποτε Οικονομικό θέμα επικοινωνήστε με τον Ταμία της ΟΠΣΕ Κώστα Αναγνωστάκη 6932380871. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, διαβάστε τις Συχνές Ερωτήσεις ή  επικοινωνείστε με το opsehellas@gmail.com  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΣΕ

Αν διαθέτετε τα παραπανω έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική εγγραφή του Συλλόγου σας στην Ομοσπονδία συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

  Το όνομά του Συλλόγου (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Τηλέφωνο

  Διεύθυνση - Πόλη - Το μήνυμα σας

  Προσθήκη Αρχείων- Εγγράφων- Φωτογραφιών

   

  Facebook