Οδηγός Δημιουργίας Νέου Συλλόγου

Η ΟΠΣΕ, ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των καιρών, με τον παρακάτω οδηγό σας βοηθά με συγκεκριμένα βήματα στην δημιουργία ενός νέου Μικρασιατικού Συλλόγου και στις διαδικασίες που θα ακολουθήσετε.

1. Συναντήσεις  αρχικής ομάδας και κάλεσμα για την Ιδρυτική Γενική Συνέλευση και τη  δημιουργία της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής (μέχρι 5μελής). Η Διοικούσα Επιτροπή, ορίζει τον Πρόεδρο της και τρέχει τα θέματα δημιουργίας του Συλλόγου ( Εδρα, Ονομα, Σήμα, Ποιοί έχουν δικαίωμα να εγγραφούν Μέλη, Καταστατικό, Εφορία κλπ). Ως Διοικούσα Επιτροπή υπό ίδρυση Συλλόγου μπορούμε να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε εκδηλώσεις, ανεξάρτητα από την έκδοση του Καταστατικού.

2. Δημιουργία ενός σύγχρονου Καταστατικού (με αναφορά στον τίτλο:  Σύλλογος ή Ενωση Μικρασιατών ή αν πρόκειται για Πολιτιστικό Σύλλογο αναφορά στη Μικρά Ασία στα άρθρα του Καταστατικού). Ανάλογα την περιοχή το κόστος της δημιουργίας ενός καταστατικού, η κατάθεση του στο Πρωτοδικείο και η έγκριση του, αλλάζει. Στις περισσότερες περιπτώσεις καλούμε κάποιον νομικό, μέλος του υπο ίδρυση Συλλόγου, να παρασταθεί δωρεάν σε άλλη περίπτωση δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ στην Αθήνα ή τα μισά στην επαρχία.

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Καταστατικού  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 2013

3. Μετά την έγκριση του από το Πρωτοδικείο, ανοίγουμε ΑΦΜ στην Εφορία και ετοιμάζουμε την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση με Αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με το άρθρο του Καταστατικού ορίζεται για 2 ή 3 χρόνια και ξεκινά επίσημα τις δραστηριότητες του Συλλόγου, όπως αυτές καταγράφονται στο καταστατικό.

4.  Η εγγραφή του Συλλόγου στην Ομοσπονδία γίνεται μετά τις πρώτες επίσημες αρχαιρεσίες του Συλλόγου με απόφαση του ΔΣ και αφού καταθέσει αντίγραφο του Καταστατικού του και αίτηση με τα ονοματεπώνυμα δύο μελών του (τακτικό και αναπληρωματικό).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Δημήτρη Παντέλα στο 6949150801, ή στο opsehellas@gmail.com

Facebook