Συνδρομές στην ΟΠΣΕ

Ποιά είναι η ετήσια συνδρομή;

Η Ετήσια συνδρομή λόγω της Οικονομικής κρίσης, με φετινή  απόφαση του ΔΣ της ΟΠΣΕ είναι 30 ευρώ  και η υποχρέωση της ετήσιας καταβολής της είναι μέχρι το τέλος του έτους.

Η ΟΠΣΕ μετά την κατάργηση του Τ.Α.Π.Α.Π. δεν επιχορηγείται από κανένα κρατικό, δημόσιο ή δημοτικό φορέα. Η μόνη της στήριξη είναι τα Σωματεία Μέλη της.

Η κατάθεση της  ετήσιας συνδρομής γίνεται καθ΄όλη την διάρκεια του έτους (τα σωματεία που επιθυμούν να έχουν μια σταθερή οικονομική σχέση με την ΟΠΣΕ μπορούν να προγραμματίζουν την πληρωμή τους κάθε Νοέμβρη, ώστε να υπάρχει Οικονομικός Προγραμματισμός).

Τι γίνεται με τα Σωματεία που δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους εδώ και πολλά χρόνια;

Πολλά Σωματεία για διάφορους λόγους δεν έχουν πληρώσει συνδρομές για κάποια χρόνια. Ωστόσο παραμένουν στη δύναμη της ΟΠΣΕ αλλά χωρίς το δικαίωμα της ψήφου τους στη Γεν. Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες της. Για το θέμα αυτό με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. παρεγράφηκαν όλα τα χρέη των Σωματείων μέχρι του έτους 2009  και έγινε μία  οικονομική ρύθμιση για όσα επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές των συνδρομών τους από το 2010 ως σήμερα.

Με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ ένα Σωματείο γίνεται ενεργό πληρώνοντας την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους και ρυθμίζοντας  τις υπόλοιπες οφειλές (από το 2010 ως το 2015).

 Κατάθεση συνδρομών στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος : Τράπεζα Πειραιώς  αρ. λογ. 6390-010098-895

Για την Οικονομική Ρύθμιση και οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις συνδρομές, παρακαλούμε επικοινωνείτε με τoν Ταμία της Ο.Π.Σ.Ε  Κώστα Αναγνωστάκη 6932380871

Facebook