Συχνές Ερωτήσεις

syxnes-erotiseis

Σας ευχαριστούμε που έχετε επισκεφτεί την νέα ιστοσελίδα της ΟΠΣΕ. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όσο το δυνατόν όλες τις απορίες σας.

Τι είναι η ΟΠΣΕ;

Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (ΟΠΣΕ) είναι το παλαιότερο  Δευτεροβάθμιο Οργανο των Προσφυγικών Συλλόγων. Ιδρύθηκε το 1984 από Σωματεία απ’ όλη την Ελλάδα με αναφορά στην καταγωγή τους από  την Μικρασία (συμπεριλαμβανομένου του Πόντου, της Κωνσταντινούπολης, της Ιμβρου, της Τενέδου και όλης της Ανατολικής Θράκης). Εχει έδρα  σύμφωνα με το καταστατικό την Αθήνα και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη.

Τι διεκδικεί η ΟΠΣΕ;

Η ΟΠΣΕ ώς ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των Προσφυγικών Συλλόγων, διεκδικεί κεντρικά χρηματοδότηση για όλα τα Σωματεία Μέλη της, την προστασία της εναπομείνασας Προσφυγικής Περιουσίας με βάση τη Συνθήκη της Λοζάνης,  την οποία διαχειρίζεται σήμερα το κράτος κατά τρόπο απαράδεκτο, εκχωρώντας την για την αποπληρωμή μέρους του χρέους της χώρας μας. Για το λόγο αυτό η ΟΠΣΕ έχει προσφύγει στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και μάχεται νομικά το θέμα. Διεκδικεί νομικά επίσης την άρση της αδικίας απέναντι στους Μικρασιατικούς Συλλόγους με την κατάργηση του Ταμείου Ανταλλάξιμης Περιουσίας ζητώντας την  παραχώρηση εκ μέρους της Πολιτείας και των Τοπικών Δήμων και Κοινοτήτων Δωρεάν στέγης για τους Συλλόγους. Διεκδικεί ακόμα την διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας  που υπέστησαν οι πρόγονοί μας και κατάφερε το 1998 με  ψήφιση από την Ελληνική Βουλή την  καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως Ημέρα Εθνικής Μνήμης. Διεκδικεί την Δημιουργία Ενός Μεγάλου Μουσείου του Ελληνισμού της Ανατολής, ένα αίτημα δεκαετιών του Προσφυγικού Ελληνισμού. Παρεμβαίνει με τις δυνάμεις της στη διάσωση των εναπομείναντων  Ιστορικών,  Πολιτιστικών,  Εκκλησιαστικών και άλλων  Μνημείων στη γείτονα χώρα και γενικά μάχεται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την διατήρηση της Μνήμης των Αλησμόνητων Πατρίδων της Ανατολής.

Ποια Σωματεία εγγράφονται στην ΟΠΣΕ;
Μέλη της ΟΠΣΕ σύμφωνα με το Αρθρο 5 του καταστατικού της,  μπορούν να γίνουν αποκλειστικά και μόνο Προσφυγικά Σωματεία τα οποία υπάρχουν σήμερα, ή πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον , προσφύγων και των απογόνων τους, καταγομένων από ολόκληρη τη Μικρά Ασία, την Ανατολική Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, τον Εύξεινο Πόντο, την Ιμβρο και Τένεδο, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους από την εποχή του Α” Παγκοσμίου Πολέμου ή από την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και μετέπειτα ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεται η έδρα των σωματείων αυτών. Μέλη λοιπόν της ΟΠΣΕ μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  με οποιαδήποτε ονομασία πχ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, ΕΝΩΣΗ, ΕΣΤΙΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ κλπ.

Ποιά είναι η διαδικασία εγγραφής;

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους

β) Γραπτή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις που εκδίδουν το Δ.Σ. της O.Π.Σ.Ε. και οποιαδήποτε άλλη επιτροπή που προβλέπει το παρόν καταστατικό.

γ) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα και

δ) Κατάλογο των μελών του Δ.Σ. με τα στοιχεία επικοινωνία τους (τηλέφωνα, e-mail)

Μετά την παρέλευση της θητείας των Δ.Σ. κατά την οποία έγινε η εγγραφή του σωματείου στην O.Π.Σ.Ε., υποχρεούνται αυτά να προσκομίσουν στην Ομοσπονδία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ως γ) και δ)   

ε)  Κατάθεση του ποσού των 60 ευρώ ( 30 για την εγγραφή και 30 για τη συνδρομή του τρέχοντος κατά την εγγραφή έτους) στο λογαριασμό της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος : Τράπεζα Πειραιώς  αρ. λογ. 6390-010098-895

Ποιά είναι η ετήσια συνδρομή;

Η Ετήσια συνδρομή λόγω της Οικονομικής κρίσης, με φετινή  απόφαση του ΔΣ της ΟΠΣΕ είναι 30 ευρώ (από 50 που ήταν μέχρι πέρυσι) και η υποχρέωση της ετήσιας καταβολής της είναι μέχρι το τέλος του έτους. Η ΟΠΣΕ μετά την κατάργηση του Τ.Α.Π.Α.Π. δεν επιχορηγείται από κανένα κρατικό, δημόσιο ή δημοτικό φορέα. Η μόνη της στήριξη είναι τα Σωματεία Μέλη της.

Τι γίνεται με τα Σωματεία που δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους εδώ και πολλά χρόνια;

Πολλά Σωματεία για διάφορους λόγους δεν έχουν πληρώσει συνδρομές για κάποια χρόνια. Ωστόσο παραμένουν στη δύναμη της ΟΠΣΕ αλλά χωρίς το δικαίωμα της ψήφου τους στη Γεν. Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες της. Για το θέμα αυτό με πρόσφατη απόφαση του Δ. Σ.  παρεγραφήκαν όλα τα χρέη των Σωματείων μέχρι του έτους 2009  και έγινε μία  οικονομική ρύθμιση για όσα επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές των συνδρομών τους από το 2010 ως σήμερα.

.

Πόσα Σωματεία είναι τα Μέλη της ΟΠΣΕ;

Το Μητρώο Μελών της ΟΠΣΕ περιλαμβάνει σήμερα 200 Σωματεία και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία εκκαθάρισης και δημιουργίας μιας σύγχρονης βάσης δεδομένων με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας των Συλλόγων. Για το λόγο αυτό θα ζητήσουμε από τα Σωματεία τις τελευταίες αποφάσεις συγκρότησης σε σώμα των ΔΣ των Συλλόγων και άλλα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους.

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις των Σωματείων;
Το ΔΣ της Ομοσπονδίας προέρχεται από τους εκπροσώπους των Συλλόγων Πανελλαδικά και δίνει μια μάχη για την αναδιοργάνωση του χώρου μας. Τα Σωματεία Μέλη μας, οφείλουν να ενημερώνουν την Ομοσπονδία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να βοηθούν  με τον τρόπο που θα αποφασίσουν στην  επίτευξη των κοινών μας στόχων. Να κάνουν γνωστό στα μέλη τους και στις τοπικές κοινωνίες την ύπαρξη της Ομοσπονδίας μας και να εγγράφουν στα επιστολόχαρτα  και στην αλληλογραφία τους ότι είναι μέλος της ΟΠΣΕ. Να είναι οικονομικά ενήμερα με τις συνδρομές τους και να συμμετέχουν όπου είναι δυνατό στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις της ΟΠΣΕ προς τα Σωματεία;
Η Ομοσπονδία ΔΕΝ παρεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα των Σωματείων, παρά μόνο όταν της ζητηθεί από αυτά και η παρέμβαση της έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η ΟΠΣΕ οφείλει να ενημερώνει τα Σωματεία με τις αποφάσεις εκείνες του Δ.Σ. που τα αφορούν άμεσα καθώς και για τα αποτελέσματα των εργασιών της σε θέματα  νομικά που αφορούν τη σχέση της προσφυγικής σωματειακής οργάνωσης με το δημόσιο και το κράτος

Αμείβονται τα μέλη του ΔΣ της ΟΠΣΕ;
Τα μέλη του ΔΣ προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και δεν αμείβονται. Με απόφαση του ΔΣ δεν λαμβάνουν ούτε τα οδοιπορικά τους καθώς οι συνεδριάσεις του ΔΣ γίνονται είτε στην ΑΘήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε σε άλλο μέρος  της Ελλάδος.

Πως γίνεται η επικοινωνία της ΟΠΣΕ με τα Σωματεία;

Η ΟΠΣΕ διατηρεί γραφεία στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει καθημερινή γραμματειακή υποστήριξη ή υπαλλήλους. Ετσι η επικοινωνία με τα Σωματεία γίνεται, τηλεφωνικά με τα μέλη των ΔΣ, ηλεκτρονικά μέσω email (opsehellas@gmail.com), ταχυδρομικά  στην διεύθυνση μας.

Οι Σύλλογοι μπορούν να ενημερώνονται για τις επίσημες θέσεις της Ομοσπονδίας από την επίσημη παρούσα σελίδα μας η οποία ενημερώνεται συνεχώς με νέο υλικό, από τις σελίδες μας στο Faceboook, από το Δίκτυο Mikrasiatis.gr και από τις ιστοσελίδες των σωματείων μας που βάζουν λινκ των νέων της ΟΠΣΕ.

Ποιές είναι οι Εκδηλώσεις της ΟΠΣΕ;

Η Ομοσπονδία διοργανώνει Ημερίδες, Συνέδρια,  Φεστιβάλ και Πανελλήνιες Συναντήσεις Συλλόγων, σε κάθε περίπτωση που οι οικονομικές δυνατότητες της το επιτρέπουν. Στο παρελθόν έχουν γίνει πολύ σημαντικές εκδηλώσεις μνήμης και θα συνεχίσουν και στο μέλλον στο μέτρο του δυνατού.

Η κεντρική  ετήσια εκδήλωση της Ο.Π.Σ.Ε. που πραγματοποιείται στην Αθήνα σύμφωνα με το ν. 2645/1998 είναι η  14η Σεπτεμβρίου, Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Περιλαμβάνει το ετήσιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό της Αθήνας, την δέηση στο μνημείο του εθνο-ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης και την κορυφαία στιγμή με την κατάθεση στεφάνων των εκπροσώπων των Σωματείων μας, του στρατού και της πολιτείας, στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Facebook